Nguyethan's Dream World

“Nă’ng Tu*` Đâu Go.i Bình Minh”

Xin giới thiệu đến các bạn nhạc phẩm:
 Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh Nhạc: Miên Du ĐàLạt, Thơ: Kiều Mộng Hà. 
(Ghi chú: Bấm vào hình để thưởng thức video NTĐGBM đã được thâu hình trên sân khấu của đài truyền hình SBTN TV trong chương trình Hải Ngoại Thi Ca vừa qua)

Advertisements
This entry was published on April 8, 2008 at 3:15 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: