Nguyethan's Dream World

“Gởi Em Niềm Tin” Nhạc & lời: Ngọc Thể

Xin mời các bạn thưởng thức một sáng tác sau đây của nữ nhạc sĩ Ngọc Thể  đã thay mặt các anh chị em bạn trẻ của nhóm thiện nguyện HopeToday (www.hopetoday.org) để gởi những tình thương, những niềm tin cho các em mồ côi, cho những người nghèo khó còn đang sống vất vưởng trong một cuộc sống đầy khốn khổ ở quê nhà.

Nhạc phẩm:Gởi Em Niềm Tin Nhạc & lời: Ngọc Thể qua tiếng hát NguyệtHân.

Advertisements
This entry was published on May 11, 2008 at 12:56 am and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: