Nguyethan's Dream World

“Nụ Hôn” Thơ Nguyệt-Hân do Ngọc Thể diễn đọc

Dang dọn dẹp cái PC cũ thì bỗng dưng tìm lại được bài thơ “Nụ Hôn” này của NH do nữ nhạc sĩ Ngọc Thể diễn đọc. Nghe lại thấy phê quá nên post lên cho các bạn thưởng thức đây. Enjoy! 😉

 Nu. Ho^nThơ: NguyệtHân, do Ngọc Thể diễn đọc

Nu Ho^n

This entry was published on May 24, 2008 at 12:16 am and is filed under Poetry Reading. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on ““Nụ Hôn” Thơ Nguyệt-Hân do Ngọc Thể diễn đọc

 1. Hi NH,

  Nha.c NH ca ra^’t to+’i!

  Xin phe’p post la.i o+?:

  http://vietnamlibrary.informe.com/viewtopic.php?p=3562

  Tha^n,

  VN Lib

 2. Thu Huong on said:

  Bài thơ “Nụ Hôn” hay! hay lắm Nguyệt Hân oi!
  ” Thôi hãy để nhau yên
  Con tim giờ đã đặt
  Trên đỉnh cao lý trí
  Có yêu cũng đành chịu
  Có nhớ cũng đành quên…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: