Nguyethan's Dream World

“Hu*o*ng Yêu” do NH trình bâ`y

Xin mới các bạn thưởng thức nhạc phẩm “Hương Yêu” – Nhạc Nguyễn Tiến Dũng,  Thơ Miên Du ĐàLạt do NguyệtHân trình bầy trong buổi ra mắt CD Hương Yêu do Thi Nhạc Sĩ Miên Du Đàlạt tổ chức. Enjoy!

Advertisements
This entry was published on July 11, 2008 at 4:59 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: