Nguyethan's Dream World

Ti`nh Tu*. Mu`a Thu

Sáng sớm nay, NH bị đánh thức bởi những giọt mưa Thu đầu mùa rơi tí tách trên mái hiên. Một thoáng hương mùa thu như xô đuổi những cái nóng bức của buổi trưa hè và làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng, lãng mạn hơn thì phải 😉 Gởi đến các bạn một tí hương mùa thu sau đây:

TinhTuMuaThu_thoWithFrame_smaller.jpg picture by nguyethan

Advertisements
This entry was published on September 29, 2008 at 3:22 pm and is filed under Poetry & Arts. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: