Nguyethan's Dream World

Ha?i Ngoa.i Thi Ca 5th Anniversary

Xin mời các bạn đến tham dự một đêm thơ nhạc với những sáng tác mới do nhóm Hải Ngoại Thi Ca tổ chức vào tối thứ sáu Oct 17 lúc 7 giờ.  Những bản tình ca của NH cũng sẽ được gởi đến các bạn trong buổi trình diễn này. Xin mời các bạn đến và hổ trợ cho gà nhà nhé! 😉 

Ghi chú: Bấm vào hình sẽ thấy thêm chi tiết.

5Year_flyer.jpg picture by nguyethan

Advertisements
This entry was published on September 30, 2008 at 2:17 pm and is filed under Miscelaneous News. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: