Nguyethan's Dream World

“Xa Nhau Rồi” Nhạc và Lời: NguyệtHân

Xin mời các bạn thưởng thức một sáng tác mới của NguyệtHân.  Bấm vào tên bài hát để nghe nhạc các bạn nhé! Nếu các bạn muốn thưởng thức trọn vẹn lời nhạc của ca khúc này, xin hãy bấm vào tấm hình dưới đây. 

Nhạc phẩm: Xa Nhau Rồi Nhạc và Lời: NguyệtHân

Video Xa Nhau Rồi do NguyệtHân trình diễn trong chương trình “Ngũ Phượng Hoàng Tấu Khúc” vào tháng Năm 2009 vừa qua.

Enjoy!

XaNhauRoi_NH_MS_purple.jpg picture by nguyethan

Advertisements
This entry was published on October 23, 2008 at 5:52 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: