Nguyethan's Dream World

Lien khuc tho*: Mu`a Thu Trong Ma(‘t Em

Trong lúc dọn dẹp PC, NH đã tìm lại được những bài thơ cũ, sáng tác của các nhà thơ thân hữu của NH đã vẽ lên những nét đẹp yêu kiều của mùa thu. Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm “Mùa Thu Trong Mắt Em” .

PS.  Khi bấm vào hình sẽ thấy trọn vẹn những bài thơ này và nhớ zoom cho hình lớn lên để cho dễ đọc nhé! 😉

 Enjoy! 

Mua Thu Trong Mat Em

Mua Thu Trong Mat Em

Advertisements
This entry was published on November 19, 2008 at 2:11 am and is filed under Poetry & Arts. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: