Nguyethan's Dream World

“Ru Tinh Giua Nhung Co*n Say” Tho*: NguyetHan

Một hình ảnh thật êm đềm, thơ mộng đã được NH gói gém trong bài thơ “Ru Tình Giữa Những Cơn Say” và đã được nữ nhạc sĩ Ngọc Thể “úm bà la” thành một ca khúc thật nhẹ nhàng và trữ tình sau đây.

Xin mời các bạn thưởng thức:

Ca Khúc:  Ru Tình Giữa Những Cơn Say
Nhạc: Ngọc Thể

Thơ: Nguyệt Hân
do Nguyệt Hân trình bày.

Advertisements
This entry was published on June 9, 2009 at 12:24 pm and is filed under Music, Poetry & Arts. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: