Nguyethan's Dream World

“Ha. Vu~” – Digital Art by NguyetHan

Gởi đến các bạn một tác phẩm mới đã được biến dạng từ một tấm hình đã được capture qua ống kính của các bạn trong nhóm phó nhòm “Friend of the Arts” club vào cuối tuần qua ở bãi biển Huntington Beach.

NH xin thay mặt các nàng cám ơn các bác phó nhòm Sơn, anh Bách và Hoàn cùng các bác thợ dzịn, thợ chiếu đèn như anh Dzình, anh Andy, anh Tùng…vv đã lu bu cả buổi chiều để các nàng có được những tấm hình rất đẹp và đầy nghệ thuật. Mucha Gracias các chàng! 😉

HaVu_NH.jpg picture by nguyethan

Advertisements
This entry was published on August 2, 2009 at 2:18 am and is filed under Poetry & Arts. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: