Nguyethan's Dream World

Thi Ca va Sang Tac – Ghi Am CT Valentine

Happy Valentine guys!

Cả tuần lễ này NH đã cố gắng hoàn tất một chương trình ghi âm Thi Ca Và Sáng Tác gồm những tác phẩm của các bạn hữu trong nhóm Thi Văn của NH. Sau đây mời các bạn thưởng thức CT ghi âm Thi Ca Nhạc chủ đề “Tạ Ơn Tình” do NH, Minou và Ngọc Thể thực hiên.

Enjoy the program! 🙂

NH.

Advertisements
This entry was published on February 14, 2011 at 1:09 am and is filed under Poetry Reading. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: