Nguyethan's Dream World

Ghi am – Chieu Mua – Tho* NguyetHan

Trời Cali hôm nay lại ướt át. NH đang nằm nghe nhạc và thửơng thức những tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà… Một bất ngờ thật lý thú khi nghe lại ghi âm của bài thơ “Chiều Mưa” sau đây. Bài thơ này NH đã viết khá lâu, đọc ghi âm xong rồi quen bẵng đi mất. Sau khi Nghe lại thấy cũng hay hay nên mang lên đây để share với các bạn nè 🙂

“Chiều Mưa” —  Thơ NH qua giọng diễn đọc của chính tác giả.

For you to enjoy in a rainy day like this  folks!  😉

NH.

This entry was published on February 16, 2011 at 11:17 am and is filed under Poetry Reading. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: