Nguyethan's Dream World

“Mau Hong Xôn Xao” do Nguyet Han trinh bay

Xin mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm “Mầu Hồng Xôn Xao” nhạc & lời của nhạc sĩ Nhược Thu đã được NH trình bầy trong live show “Tình Ca Miên Du Đà Lạt II ” vào tháng 4 vừa qua với sự hòa âm của The Angel Band và Violinist Lina Nguyễn.

Advertisements
This entry was published on May 12, 2011 at 6:20 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: