Nguyethan's Dream World

“Thu Sang” Tho*: Minh Khue, Nhac: Ngoc The; NH trinh bay

Ghi Chú: Bấm vào hình hoặc tựa đề của bài thơ để nghe ghi âm

“THU SANG”  Thơ: Minh Khuê;  Nhạc:  Ngọc Thể; do Nguyệt-Hân trình bầy

Thu về cho tình vào dốc mơ
Cho em mơ mộng dưới trăng mờ
Tóc tơ , buông lơi bờ vai nhỏ
Cho trăng hôn tóc, gió hôn vai

Thu đã sang rồi , em có hay
Cây thôi, đâm nụ, lá thay mầu
Sương khuya, từng giọt rơi long lanh
Giọt nhớ giọt thương , giấc mơ đầu

Có lá thu vàng , rơi đó đây
thương ai màu áo Ôm vai gầy
theo ánh hoàng hôn chiều phai mau
Mai có xa nhau , thế cũng đành…

Advertisements
This entry was published on October 16, 2011 at 11:53 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: