Nguyethan's Dream World

CT KTLD – “Ta On Doi” do NH Thuc Hien cho RadioVNCR.com

Xin giới thiệu đến các bạn CT thơ nhạc chủ đề tuần này:

CT Khung Trời Lãng Du #3 – với chủ đề  “Tạ Ơn Đời” do Nguyệt Hân thực hiện cho Đài VNCR

Trong cái thực hư ở xứ người
em tôi vẫn thế nét mọc mời.
Tự nhiên, thiên phú, xuân phơi phới.
Em bước qua đây. Tạ ơn đời.

Quê hương ở tại xứ ngưòi
Có em, anh có cả trời Việt-Nam.  (Tho: “Gai Viet” — CBG)

Advertisements
This entry was published on November 10, 2011 at 12:44 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: