Nguyethan's Dream World

CT KTLD – Truyen “Dung Yeu Nguoi Lam Tho” do NH Thuc Hien cho RadioVNCR.com

Xin giới thiệu đến các bạn CT  KTLD do Nguyệt Hân thực hiện cho Đài VNCR tuần này:

CT Khung Trời Lãng Du #4 – Truyện Ngắn “Đừng Yêu Người Làm Thơ” Part_1, Tác Giả Nguyễn Thị Thanh Dương  qua giọng diễn đọc của Nguyệt-Hân.

This entry was published on November 17, 2011 at 12:13 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du, Poetry Reading. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “CT KTLD – Truyen “Dung Yeu Nguoi Lam Tho” do NH Thuc Hien cho RadioVNCR.com

  1. I love the beautiful voice of the reading in the story: Giấc Mơ Văn Sĩ (Dreaming to become a writer). It keeps me young in my feeling. I try to forget the saying from La Roche De Foucault. “Living is approaching to the grave”. I ‘d better say “I Have a Dream” as Dr. Martin Luther King.said. Hihihihi. Thank you the narrator.

  2. Thank you Anh KL. Glad you enjoyed it! NH rất mê cái dí dỏm của TG Hoang Vắng (aka Hoài Yên). Cô nàng này còn có rất nhiều truyện ngắn thật dễ thương mà NH sẽ giới thiệu trong những CT sắp tới. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: