Nguyethan's Dream World

CT KTLD #7 – “Buon Dong Con Tim” do NH thuc hien cho RadioVNCR.com

Xin giới thiệu đến các bạn CT  KTLD do Nguyệt Hân thực hiện cho Đài VNCR tuần này:

CT  Khung Trời Lãng Du #7 – với chủ đề  “Buồn Đọng Con Tim” do Nguyệt Hân thực hiện cho Đài VNCR.

Có buổi trưa hè nơi xứ tôi,
tiết còn mát rượi, nắng còn tươi.
Lặng lẽ, bên bao hoa khoe sắc,
tôi chợt thấy tôi ở mắt người.

Tôi chợt thấy tôi ở mắt cười.
Bàn tay mừng níu, vội buông lơi.
Khéo dáng ai ngồi bên song cửa
thêu mây, dệt gió, ru mặt trời .

Rồi buổi chiều trôi, buổi chiều trôi.
Vạt áo ai theo gió lả lơi.
Bài hát hai ban lời hát cuối.
Trông vẻ lan man chạnh mọc mời .

Đâu phải cuộc đời thiếu niềm vui.
Biết đâu ai đấy chọn đơn côi.
Biết đâu hạnh phúc là lặng lẽ,
là giấc nghỉ ngơi giữa dòng đời.

Có bối rối tôi… ở mắt người?

(CBG – Victoria, Canada Fall’2011)

This entry was published on December 7, 2011 at 5:47 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: