Nguyethan's Dream World

“Merry Christmas Darling!” Carpenters do NH Trinh Bay

“Merry Christmas Darling!” (Carpenters)
Lời Việt: Khúc Lan
Do Nguyệt-Hân trình bầy

Khi mùa đông giá băng trên cành
thì mùa giáng sinh đến rồi
và mình nguyện cầu xin chúa ban người

cuộc sống yên vui muôn đời

Merry Christmas Darling!
We’re apart, that’s true!
But I can dream
And in my dream

I’m Christmasing with you…..

Rồi em chúc anh: Merry Christmas!
Một mùa xuân vừa ý,
cho em dâng người

trái tim thật nồng nàn
ước sẽ trọn đời bên người…

Advertisements
This entry was published on December 20, 2011 at 4:49 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: