Nguyethan's Dream World

“Feliz Navidad” (José Feliciano) do NH trinh bay


“Feliz Navidad” (José Feliciano) qua tiếng hát Nguyệt-Hân

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Año y Felicidad.

Mùa giáng sinh sáng ngời
Mừng Chúa sinh ra đời
Cầu chúc cho muôn người
Cuộc sống ấm êm, quên đi bao ưu phiền

cùng nắm tay hát vang
Ngày giáng sinh tưng bừng
cầu chúc cho khắp nơi
hạnh phúc ứơc mơ hương bay ngọt ngào

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart…

Advertisements
This entry was published on December 21, 2011 at 2:43 pm and is filed under Music. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: