Nguyethan's Dream World

CT KTLD #10 – ‘Tu Em Mua Dong” do NH Thuc Hien cho RadioVNCR.com

Mời các bạn cùng bước vào mùa Đông với NH qua những vần thơ, những ánh văn, những khúc nhạc tiêu biểu cho mùa Đông giá băng các bạn nhé!

CT Khung Trời Lãng Du #10 – “Từ Em Mùa Đông”  do Nguyệt-Hân thực hiện cho Đài VNCR

Advertisements
This entry was published on December 31, 2011 at 4:19 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: