Nguyethan's Dream World

CT KTLD #11 – Truyen “Giac Mơ Văn Sĩ” – Part 1, do NH thuc hien cho RadioVNCR

Để khai bút cho năm 2012, NH xin gởi đến các bạn truyện ngắn “Giấc Mơ Văn Sĩ”  (Part 1) của nhà văn nữ với bút hiệu Hoang Vắng.

Qua những lời văn dí dỏm và sự  tinh nghịch của Tác Giả, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một nàng văn sĩ thật là dễ yêu làm sao ấy!

Advertisements
This entry was published on January 4, 2012 at 4:39 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: