Nguyethan's Dream World

CT KTLD #16 – Valentine 2012 do NH thuc hien cho Radio VNCR

Gởi tặng một món quà Valentine đến cùng các bạn đây! Mời mọi người thưởng thức CT KTLD #16- Valentine với nhạc phẩm “Yêu Trăng” nhạc và lời của Nguyệt-Hân. Mời các bạn cùng nghe nhé!

Chương trình Valentine 2012

Advertisements
This entry was published on February 13, 2012 at 3:24 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: