Nguyethan's Dream World

CT KTLD #21 – “Tóc Hương” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Mời các bạn thưởng thức CT Thơ Nhạc Chủ Đề “”Tóc Hương”
Với những tác phẩm sau đây:

1) Nhạc phẩm “Tóc Hương” Nhạc Nguyễn Thanh, Thơ Lan Quỳnh qua tiếng hát Quang Minh

2) Thơ “Tóc Dài” T/G: TTL

3) Nhạc phẩm “Ừ Thôi Anh Hãy Là” Nhạc & Lời Nguyệt-Hân qua tiếng hát của yours truly mến tặng tất cả các bạn. 🙂

Advertisements
This entry was published on March 14, 2012 at 10:08 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: