Nguyethan's Dream World

CT KTLD #22 – “Dáng Xuân” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Mời các bạn thưởng thức CT Thơ Nhạc Chủ Đề “Dáng Xuân”
Với những tác phẩm sau đây:

1) Nhạc phẩm “Tiếng Gọi Mùa Xuân” Nhạc Ngọc Thể, Lời: Ngọc Thể & Minh Khuê qua tiếng hát NH

2) “Dáng Xuân” Thơ Nguyệt-Hân

3) Nhạc phẩm “Tình Tự” Nhạc Ngọc Thể, Thơ Minh Khuê qua tiếng hát NH.

Advertisements
This entry was published on March 21, 2012 at 3:48 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: