Nguyethan's Dream World

CT KTLD #25 – Truyện Ngắn “Chị Út Quắn”-Part 1 do Nguyệt Hân thực hiện cho đài VNCR

Trong CT KTLD tuần này và những tuần lễ kế tiếp của Tháng Tư Quốc Hận, NH xin gởi đến các bạn một câu chuyện viết về dân oan, những người nghèo, những nạn nhân của một xã hội đầy quyền thế, bóc lột và đàn áp dân lành 😦

CT Khung Trời Lãng Du #25 – Truyện Ngắn “Chị Út Quắn” – Part1 
T/G Nguyễn Thế Hoàng, do Nguyệt-Hân diễn đọc.

Advertisements
This entry was published on April 11, 2012 at 4:37 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: