Nguyethan's Dream World

CT KTLD #29 – Truyện Ngắn “Một Ngày Không Thể Quên”-Part 1 do Nguyệt Hân thực hiện cho đài VNCR

Trong mùa lễ Mẹ, NH xin gởi đến các bạn một truyện ngắn thật cảm động của nhà văn nữ Phương Lan với tựa đề “Một Ngày Không Thể Quên”.
Mời các bạn thưởng thức:

CT Khung Trời Lãng Du #29 – Truyện Ngắn “Một Ngày Không Thể Quên” – Part1 
T/G Phương Lan, do Nguyệt-Hân diễn đọc.

This entry was published on May 22, 2012 at 12:55 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: