Nguyethan's Dream World

CT KTLD #33 – Father’s Day Special do Nguyệt_Hân thực hiện

CT “Khung Trời Lãng Du” Father’s Day special do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài VNA-TV 57.3 phát hình mỗi chiều Chủ Nhật 6:30-7:30pm và Radio VNCR phát thanh vào mỗi chiều thứ Tư khoảng 3pm chiều và sáng thứ Hai trong khoảng thời gian từ 7am-8am sáng.

Video Truyện Ngắn: “Người Đàn Bà Trên Lưng Tôi” T/G: CV do Nguyệt-Hân diễn đọc.

Hình ảnh sưu tầm trên net;
Video by Nguyệt-Hân

Advertisements
This entry was published on June 14, 2012 at 1:08 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du, Videos. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: