Nguyethan's Dream World

CT KTLD #34 – “Tôi Yêu Nỗi Buồn Của Em” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Trong CT KTLD tuần này NH xin giới thiệu giòng thơ thật lãng mạn của anh CV đến cùng các ban.

Mời các bạn thưởng thức CT Thơ Nhạc Chủ Đề “Tôi Yêu Nỗi Buồn Của Em” với những tác phẩm sau đây:

1) Thơ CV  “Tôi Yêu Nỗi Buồn Của Em” do Nguyệt-Hân diễn đọc
2) Nhạc phẩm “Xa Nhau Rồi” Tác Giả: Nguyệt-Hân và qua sự trình bầy của chính tác giả
3) Thơ CV “Chẳng Lẽ” qua giọng diễn đọc của anh Gù


Advertisements
This entry was published on June 21, 2012 at 10:34 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: