Nguyethan's Dream World

CT KTLD #35 – “Vào Hạ” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Trong CT KTLD tuần này NH xin giới thiệu giòng thơ thật lãng mạn của anh Duy Định đến cùng các ban.

Mời các bạn thưởng thức CT Thơ Nhạc Chủ Đề “Vào Hạ” với những tác phẩm sau đây:

1) Thơ CBG  “Hạ Về” do Nguyệt-Hân diễn đọc
2) Nhạc phẩm “Vào Hạ” Tác Giả: Cố Nhạc Sĩ Lê Hựu Hà qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh
3) Thơ  Duy Định “Tình Hè” do Nguyệt-Hân diễn đọc

Advertisements
This entry was published on June 27, 2012 at 3:58 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: