Nguyethan's Dream World

CT KTLD #39 – “Dấu Yêu Tôi” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Những tiếc mục trong CT KTLD Thơ nhạc chủ đề “Dấu Yêu Tôi”

  1. Nhạc phẩm “Dấu Yêu Tôi” của Nhạc Sĩ Thụy Mi qua tiếng hát Thanh Hà
  2. Thơ “Tiếng Nói Trong Thinh Lặng” do anh Tiến Nguyễn (Seattle) phỏng dịch từ nhạc phẩm La Voce Del Silenzio của Andrea Bocelli.
  3. Nhạc Phẩm “Gởi Em Niềm Tin” của Nhạc Sĩ Ngọc Thể qua tiếng hát Nguyệt-Hân

Chủ Nhật ngày 29 tháng 7 sắp tới đây, nhóm One Body Village and HopeToday sẽ tổ chức một buổi gây quỹ riêng cho mục đích này tại nhà Paracel Seafood từ 5-11 tối.

Xin LL với NH qua email nguyet_han2003@yahoo.com nếu các bạn cần mua vé hoặc ủng hộ các bạn nhé!. NH mong rằng sẽ gặp rất nhiều các khuôn mặt thân quen sẽ đến tham dự cho CT này. Xin cám ơn các bạn thật nhiều!

This entry was published on July 25, 2012 at 3:43 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: