Nguyethan's Dream World

CT KTLD #40 – “Đường Đi Của Chữ” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Mời các bạn thưởng thức những tiết mục trong CT KTLD Thơ nhạc chủ đề “Đường Đi Của Chữ”

   1. Đoản khúc “Đường Đi Của Chữ” T/G: CV
   2. Nhạc phẩm “Tôi Với Người Đã Quên” Nhạc Sĩ Hoàng Trọng Thụy qua tiếng hát nữ danh ca Khánh Hà
   3. Thơ “Chia Tay” T/G: CV

Advertisements
This entry was published on August 1, 2012 at 4:19 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: