Nguyethan's Dream World

CT KTLD #42 – Truyện ngắn “Mẹ Chồng, Nàng Dâu”- Phần 2 do NH thực hiện cho Radio VNCR

Mời các bạn thưởng thức tiếp phần 2 của truyện ngắn “Mẹ Chồng, Nàng Dâu”
T/G: Hoài Yên qua giọng diễn đọc của chính NH sau đây.

PS. Khi xưa ta bé… như con nai vàng ngơ ngác 🙂

Advertisements
This entry was published on August 15, 2012 at 9:33 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “CT KTLD #42 – Truyện ngắn “Mẹ Chồng, Nàng Dâu”- Phần 2 do NH thực hiện cho Radio VNCR

  1. chi. NH o*i, truye^.n kho^ng hay nhu*ng nho*` gio.ng ddo.c cu?a chi. NH ma` chi’nh ta’c gia? nghe co`n la. la^~m … ca’m o*n chi. NH :-)) xong ro^`i nho*’ cho em xin ca’i files dde^? da`nh nha chi. NH …

    tha^n,

    em – HY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: