Nguyethan's Dream World

CT KTLD #44 – “Hoài Cảm” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Mời các bạn thưởng thức CT Thơ nhạc chủ đề “Hoài Cảm” với những tiết mục sau đây:

1) Nhạc phẩm “Hoài Cảm” N/S: Cung Tiến qua giọng ca của nam ca sĩ Sĩ Phú
2) Thơ Duy Định “Hạ và Em”
3) Thơ Nguyệt-Hân “Khúc Hạ Sầu”

Advertisements
This entry was published on August 29, 2012 at 3:24 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: