Nguyethan's Dream World

CT KTLD #47 – “Trăng Mơ” do NH thực hiện cho Radio VNCR

CT Thơ nhạc chủ đề “Trăng Mơ” gồm có những tiết mục sau đây:

1) Thơ Minh Khuê “Trăng Mơ”
2) Nhạc phẩm “Biển, Nỗi Nhớ và Em” nhạc Phú Quqng qua tiếng hát của Nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ
3) Thơ LeDA “MẢNH TRĂNG XANH”

This entry was published on September 20, 2012 at 10:03 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: