Nguyethan's Dream World

CT KTLD #48 – “Chờ Em, Lá Thu Rơi” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Thơ nhạc chủ đề “Chờ Em, Lá Thu Rơi” với những tiết mục sau đây:

1) Tình tự mùa thu với bài Thơ “Tình Yêu Của Lá” Thơ Nguyệt-Han
2) Nhạc phẩm “Chờ em lá thu rơi” Nhạc & lời: Phạm vinh qua tiếng hát Tuấn ngọc
3) “Thu năm ấy” Thơ Ðinh Ha`

MP3 Link: CT KTLD #48 – “Chờ Em, Lá Thu Rơi”


Advertisements
This entry was published on September 29, 2012 at 11:47 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: