Nguyethan's Dream World

CT KTLD #49 – “Bên Kia Nỗi Nhớ” do NH thực hiện cho Radio VNCR

Thơ nhạc chủ đề “Bên Kia Nỗi Nhớ với những tiết mục sau đây:

1) Đoản Văn “Bên Kia Nỗi Nhớ” T/G LD
2) Nhạc phẩm “Giấc Mơ Mùa Thu” T/G: Võ Thiện Thanh qua tiếng hát Lệ Quyên
3) Nhạc phẩm “Anh Vẫn Đợi Em” T/G: Trúc Hồ qua tiếng hát Lâm Nhật Tiến


This entry was published on October 8, 2012 at 2:51 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: