Nguyethan's Dream World

CT KTLD #57 – “Lá Thư Mưa”do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR

KTLD_CT57_LaThuMua

Khung Trời Lãng Du CT57 – CT Thơ nhạc chủ đề “Lá Thư Mưa”do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR phát thanh hàng tuần vào mỗi chiều thứ Hai lúc 2:45 pm.

NH xin thương tặng CT tuần này đến các anh chị và các bạn thân thương của thành phố mưa bay Seattle với những tiết mục sau đây:

1) “Mưa rơi tình sầu” nhạc và lời Ngọc Thể qua tiếng hát Nguyệt-Hân
2) Đoản Văn “Lá thư mưa ” Tác Giả CV
3) Nhạc phẩm “Mưa” của nhạc sĩ Văn Phụng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Lan.
Mp3 link:

https://nguyethan.files.wordpress.com/2012/12/nh_ktld_ct57_thonhac_lathumua.mp3
Youtube link:
This entry was published on December 5, 2012 at 4:35 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: