Nguyethan's Dream World

KTLD CT #58 “Mừng Giáng Sinh” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR

Khung Trời Lãng Du – CT58 – Thơ nhạc chủ đề “Mừng Giáng Sinh” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR phát thanh hàng tuần vào mỗi chiều thứ Hai lúc 2:45 pm

1) “Những Mùa Đông” Thơ Duy Định
2) “Bài Thánh Ca Buồn” Nhạc Sĩ Nguyên Vũ, qua tiếng hát của Nam ca sĩ Elvis Phương
3) “Quà Giáng Sinh” Thơ Duy Định

Mp3 link:

https://nguyethan.files.wordpress.com/2012/12/nh_ktld_ct58_thonhac_giangsinh1.mp3

20121227-201350.jpg

Advertisements
This entry was published on December 27, 2012 at 8:18 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: