Nguyethan's Dream World

KTLD CT60 – “Tháng Giêng Mây Sầu” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR

Khung Trời Lãng Du – CT60 – “Tháng Giêng Mây Sầu” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR phát thanh hàng tuần vào mỗi chiều thứ Hai lúc 2:45 pm

1) Đoản Văn mà Nguyệt-Hân đã viết cho một cảm xúc bất chợt sau khi thưởng thức nhạc phẩm “Khúc Tình Tàn Phai” qua giọng ca thật truyền cảm của nữ ca sĩ Thanh Hà

2) Nhạc phẩm “Tháng Giêng Mây Sầu” sáng tác của Ngọc Thể qua tiếng hát Nguyệt-Hân

Mp3 link:

This entry was published on January 7, 2013 at 8:23 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: