Nguyethan's Dream World

KTLD CT61 – “Lá Mùa Đông” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR

Khung Trời Lãng Du – CT61 – “Lá Mùa Đông”  do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR phát thanh hàng tuần vào mỗi chiều thứ Hai lúc 2:45 pm

1)  Thơ “Lá Mùa Đông” Tác Giả CV
 
2) Nhạc phẩm “Ta Vẫn Yêu Người”   Lời Việt: Hà Quang Vinh
     Nguyên tác :  ” Belle” Tác giả: Aldo Nova, R. Virag  
    Qua sự trình  bầy của Nam ca sĩ Nguyên Khang, Tiến Dũng và Bằng Kiều. 
 
3) Thơ “Bụi Phấn Hồng” Tác Giả CV
Advertisements
This entry was published on January 24, 2013 at 4:52 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: