Nguyethan's Dream World

KTLD – CT62 – “Tình Thơ Cho Người” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR

Khung Trời Lãng Du – CT62 – “Tình Thơ Cho Người” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR 106.3 FM phát thanh hàng tuần vào mỗi chiều thứ Hai lúc 2:45 pm
 
1) Thơ “Tình Thơ Cho Người ” Tác Giả Nguyệt-Hân
 
2) Liên Tình Khúc Lê Thụy do cố ca nhạc sĩ Duy Quang, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, và Khánh Ly trình bày.
This entry was published on January 31, 2013 at 1:23 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: