Nguyethan's Dream World

KTLD – CT63 – “Nụ Tầm Xuân” do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR 106.3FM

 Khung Trời Lãng Du – CT63 – “Nụ Tầm Xuân”  do Nguyệt-Hân thực hiện cho đài Radio VNCR 106.3FM phát thanh hàng tuần vào mỗi chiều thứ Hai lúc 2:45 pm.
 
1) Thơ “Nụ Tầm Xuân” Tác Giả TBM
2) Thơ “Ngày Xuân Bên Em”   Tác Giả Quốc hùng 
3) Thơ “Nụ Tầm Xuân” Tác Giả  HTL 
4) Nhạc Phẩm  “Nụ Tầm Xuân”, môt sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy  qua tiếng hát Nguyệt-Hân.
5) Nhạc Phẩm “Tìm Lại Một Mùa Xuân” Nhạc Ngọc Thể, Thơ Thuỳ-Vân MLT qua tiếng hát Nguyệt-Hân.
Advertisements
This entry was published on February 5, 2013 at 7:05 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: