Nguyethan's Dream World

Khung Trời Lãng Du – CT65 – Truyện Ngắn “Nhân Vật Nữ Của Tôi” do Nguyệt-Hân thực hiện.

Khung Trời Lãng Du – CT65 – Truyện Ngắn “Nhân Vật Nữ Của Tôi” do Nguyệt-Hân thực hiện.

1) …Truyện Ngắn “Nhân Vật Nữ Của Tôi” Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh qua giọng diễn đọc của Nguyệt-Hân.

2) Nhạc Phẩm “Đừng Hỏi Vì Sao”, môt sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Đan qua tiếng hát Của Nam ca sĩ Philip Huy.

Mp3 link:

https://nguyethan.files.wordpress.com/2013/02/nh_ktld_ct65_truyen_nhanvatnucuatoi.mp3

Advertisements
This entry was published on April 1, 2013 at 10:54 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: