Nguyethan's Dream World

“Khung Trời Lãng Du” Đọc Truyện Với Nguyệt-Hân

20130402-201213.jpg

Xin thông báo… Chương Trình “Khung Trời Lãng Du” Đọc Truyện Với Nguyệt-Hân sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần trên làn sóng 1480 am của đài Việt Star Radio vào lúc 10:50 tối – 11:15 khuya . QTG ở xa có thể theo dõi trực tiếp trên internet qua link:

http://www.vietstaronline.com/

CT cũng sẽ được lưu trữ trên trang nhà của NH tại http://www.nguyethan.com

Những ý kiến hoặc truyện đóng góp xin các bạn gởi về cho NH tại khungtroilangdu@yahoo.com

Enjoy! 🙂

Advertisements
This entry was published on April 2, 2013 at 8:13 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: