Nguyethan's Dream World

KTLD- Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#1- Truyện Ngắn “Chị Út Quắn” trên Viet Star Radio 1480am

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#1- Truyện Ngắn “Chị Út Quắn” trên Viet Star Radio 1480am phát thanh hàng tuần vào tối thứ Ba lúc 10:50 tối – 11:15 khuya. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:
 

 
1) Truyện Ngắn “Chị Út Quắn” Part 1 — Tác Giả Nguyễn Thế Hoàng qua giọng diễn đọc của Nguyệt-Hân.
Advertisements
This entry was published on April 7, 2013 at 3:11 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: