Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#2- Truyện Ngắn “Chị Út Quắn” Part 2 @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du – Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát thanh hàng tuần, thứ Hai-thứ Sáu từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:
http://www.vietstaronline.com/

1) Truyện Ngắn “Chị Út Quắn” Part 2 — Tác Giả Nguyễn Thế Hoàng qua giọng diễn đọc của Nguyệt-Hân.

Mp3 link: https://nguyethan.files.wordpress.com/2013/04/nh_ktld_vs_ct2-chiutquan_part2_128kb.mp3

This entry was published on May 13, 2013 at 9:26 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: