Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#3- Truyện Ngắn “Tiếng Gào Trong Đêm” part 1 @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#3- Truyện Ngắn “Tiếng Gào Trong Đêm” part 1 trên Viet Star Radio 1480am phát thanh hàng tuần vào tối thứ Ba lúc 11:00 pm – 11:25 khuya. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây: http://www.vietstaronline.com

Trong CT KTLD tuần này NH xin được giới thiệu đến QTG những Tài năng diễn đọc thật tuyệt vời của các bạn thân hữu trong nhóm Chere-Vy.net  qua Truyện  ngắn “Tiếng Gào Trong Đêm”  TG Nguyễn thị Ngọc Nhung qua các giọng diễn đọc của Mây, Bạch Mai, Mimosa, Tommy Ngô, Bennypooh và CV.

MP3 link:  
https://nguyethan.files.wordpress.com/2013/04/nh_ktld_vs_ct3_tienggaotrongdem_part1_128kb.mp3

This entry was published on May 13, 2013 at 9:33 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: