Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#4- Truyện Ngắn “Tiếng Gào Trong Đêm” part 2 @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:   http://www.vietstaronline.com/
MP3 link:
 

1) Phần 2 của Truyện ngắn “Tiếng Gào Trong Đêm” TG Nguyễn thị Ngọc Nhung qua các giọng diễn đọc của Mây, Bạch Mai, Mimosa, Tommy Ngô, Bennypooh và CV.
 
2) Nhạc phẩm “Anh Là Ai” T/G Nguyên Khang, tiếng hát Ca sĩ Thế Sơn
 
3) Nhạc phẩm “Những Thiên Thần Trong Bóng” T/G Trúc Hồ qua giọng ca : Cardin, Đoàn Phi, Nguyên Khang, Quốc Khanh & Thùy Hương
This entry was published on May 14, 2013 at 12:00 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: