Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#5- Truyện Ngắn “Một Ngày Không Thể Quên” part 1 @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây: http://www.vietstaronline.com/
 

1) Nhạc phẩm “Tình Mẹ” qua tiếng hát Nữ ca sĩ Mỹ Tâm
2) Phần 1 Truyện ngắn “Một Ngày Không Thể Quên” TG: Phương Lan qua phần diễn đọc của Nguyệt-Hân

This entry was published on May 14, 2013 at 12:05 am and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: