Nguyethan's Dream World

KTLD -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân – CT#6 – Truyện Ngắn “Một Ngày Không Thể Quên” part 2 @Viet Star Radio 1480AM

Khung Trời Lãng Du -Đọc Truyện với Nguyệt-Hân trên Viet Star Radio 1480am phát Thanh mỗi tối thứ Ba, từ 10:00 tối – 12 giờ đêm. Quý thính giả ở xa có thể theo dõi trực tiếp qua internet với link sau đây:  http://www.vietstaronline.com/

 

1) Nhạc phẩm “Lòng Mẹ”  cố Nhạc Sĩ Y Vân qua tiếng hát Nguyệt-Hân

 
2) Phần 2 Truyện  ngắn “Một Ngày Không Thể Quên” TG: Phương Lan qua phần diễn đọc của Nguyệt-Hân
 
3) Những mẫu chuyện thật ngắn viết cho tình mẹ qua phần diễn đọc của Nguyệt-Hân
Advertisements
This entry was published on May 18, 2013 at 9:21 pm and is filed under CT Khung Troi Lang Du. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: